logo
logo
YAC
Youth

KOMODITAS

yang dikaji dalam program YAC

Biofarmaka
Perkebunan
Tanaman Pangan
Hortikultura
Perikanan
Rangkaian Kegiatan

Tahapan Kegiatan